ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης Εμφανίσεις
18o Συνέδριο Σκυροδέματος 21 Σεπτέμβριος 2017 1
18o Συνέδριο Σκυροδέματος 21 Σεπτέμβριος 2017 0
🎓Η ERGOCAD επίσημος χορηγός σε ένα από τα πιο σημαντικά συνέδρια της χρονιάς  21 Σεπτέμβριος 2017 1
🎓Η ERGOCAD επίσημος χορηγός σε ένα από τα πιο σημαντικά συνέδρια της χρονιάς  21 Σεπτέμβριος 2017 0
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΦΚΑ 21 Σεπτέμβριος 2017 1
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΦΚΑ 21 Σεπτέμβριος 2017 0
Εκδόσεις ΤΕΕ 15 Σεπτέμβριος 2017 11
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΤΜΧΠΠΑ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 15 Σεπτέμβριος 2017 11
Αποσύνδεση ασφάλισης από την ιδιότητα του μέλους του ΤΕΕ – N.4488/2017 “Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με αναπηρίες και άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ Α΄ 137/13.9.201 15 Σεπτέμβριος 2017 28
ΔΤ ΤΕΕ Prototype by TEE: ξεκίνησε η υποβολή προτάσεων στο πρόγραμμα στήριξης της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας του ΤΕΕ. 13 Σεπτέμβριος 2017 15