ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΕ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ ΔΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 118 ΤΟΥ Ν. 4412/2016

ΡΟΕΣ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΑ SITES