K.Y.A..Αριθμ. 83010/4098/26.7.2017 – ΦΕΚ Β΄ 2710/2.8.2017 με θέμα: «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, και παροχής

ΡΟΕΣ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΑ SITES