Προκήρυξη Εξετάσεων για τη χορήγηση Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος. (Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών: έως 21 Σεπτεμβρίου 2017)

Με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 20239/1.9.2017 έγγραφο, το ΤΕΕ Προκήρυξε τις Εξετάσεις Οκτωβρίου 2017 για τη χορήγηση Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος στους Διπλωματούχους Μηχανικούς των Ανωτάτων Σχολών ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ και των Ισοτίμων Σχολών ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ.

Οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να λάβουν μέρος στις εν λόγω εξετάσεις, πρέπει να υποβάλουν στο ΤΕΕ τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία και τα οποία αναφέρονται αναλυτικά στο πλήρες κείμενο της Προκήρυξης, μέχρι 21 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017. Το ακριβές πρόγραμμα διεξαγωγής των Εξετάσεων θα ανακοινωθεί εντός είκοσι (20) ημερών, μετά τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή των δικαιολογητικών.

ΡΟΕΣ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΑ SITES