ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΜΕΛΗ Δ.Ε. ΤΕΕ/Π.Τ.Ε.

Πρόεδρος - Παππά Άννα

Αντιπρόεδρος - Σταματόπουλος Μύρων

Γενικός Γραμματέας - Παπαβασιλείου Δημήτριος

Μέλη

Αγγέλου Ευάγγελος

Θεοδώρου Χαράλαμπος

Κηλίφης Εμμανουήλ

Λάππας Κωνσταντίνος

Πασσάς Γεώργιος - Σπυρίδων

Σαλταγιάννης Ιωάννης

ΡΟΕΣ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΑ SITES