ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Ε.

Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης Εμφανίσεις
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 11ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Ε. 2017 10 Ιούλιος 2017 14
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 10ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Ε. 2017 10 Ιούλιος 2017 9
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Ε. 2017 14 Ιούνιος 2017 23
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Ε. 2017 14 Ιούνιος 2017 14
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Ε. 2017 11 Μάιος 2017 16
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Ε. 2017 08 Μάιος 2017 14
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Ε. 2017 13 Απρίλιος 2017 25
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Ε. 2017 29 Μάρτιος 2017 23
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Ε. 2016 07 Μάρτιος 2017 34
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 26ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Ε. 2016 07 Μάρτιος 2017 31
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 25ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Ε. 2016 07 Μάρτιος 2017 27
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Ε. 2016 07 Μάρτιος 2017 28
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 22ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Ε. 2016 07 Μάρτιος 2017 26
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Ε. 2016 07 Μάρτιος 2017 25
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Ε. 2016 07 Μάρτιος 2017 25
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 19ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Ε. 2016 07 Μάρτιος 2017 26
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Ε. 2016 07 Μάρτιος 2017 26
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Ε. 2016 07 Μάρτιος 2017 28
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 16ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Ε. 2016 07 Μάρτιος 2017 24
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Ε. 2016 07 Μάρτιος 2017 23
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Ε. 2016 07 Μάρτιος 2017 21
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Ε. 2016 07 Μάρτιος 2017 20
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 11ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Ε. 2016 07 Μάρτιος 2017 21
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Ε. 2016 07 Μάρτιος 2017 25
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Ε. 2016 07 Μάρτιος 2017 22
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Ε. 2016 06 Μάρτιος 2017 24
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Ε. 2016 06 Μάρτιος 2017 26
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Ε. 2016 06 Μάρτιος 2017 25
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 26ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Ε. 2015 17 Μάρτιος 2016 38
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 25ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Ε. 2015 17 Μάρτιος 2016 23
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 24ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Ε. 2015 17 Μάρτιος 2016 20
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Ε. 2015 17 Μάρτιος 2016 21
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 22ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Ε. 2015 10 Δεκέμβριος 2015 29
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Ε. 2015 10 Δεκέμβριος 2015 33
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Ε. 2015 10 Δεκέμβριος 2015 28
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 19ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Ε. 2015 10 Δεκέμβριος 2015 28
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Ε 2015 10 Δεκέμβριος 2015 27
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Ε. 2015 10 Δεκέμβριος 2015 30
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 16ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Ε. 2015 10 Δεκέμβριος 2015 26
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Ε. 2015 24 Νοέμβριος 2015 31
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Ε. 2015 24 Νοέμβριος 2015 26
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 13ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Ε. 2015 24 Νοέμβριος 2015 25
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Ε. 2015 24 Νοέμβριος 2015 24
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 10ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Ε. 2015 24 Νοέμβριος 2015 29
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Ε. 2015 24 Νοέμβριος 2015 26
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Ε. 2015 24 Νοέμβριος 2015 21
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Ε. 21 Ιούλιος 2015 21
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Ε. 2015 21 Ιούλιος 2015 21
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 Δ.Ε. 2014 30 Απρίλιος 2015 19
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 26 Δ.Ε. 2014 30 Απρίλιος 2015 20
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 25 Δ.Ε. 2014 30 Απρίλιος 2015 18
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 24 Δ.Ε. 2014 30 Απρίλιος 2015 18
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23 Δ.Ε. 2014 30 Απρίλιος 2015 22
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20 Δ.Ε. 2014 30 Απρίλιος 2015 18
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 19 Δ.Ε. 2014 30 Απρίλιος 2015 20
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18 Δ.Ε. 2014 30 Απρίλιος 2015 15
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17 Δ.Ε. 2014 30 Απρίλιος 2015 17
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 16 Δ.Ε. 2014 30 Απρίλιος 2015 20
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 Δ.Ε. 2014 30 Απρίλιος 2015 17
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 Δ.Ε. 2014 30 Απρίλιος 2015 17
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 13 Δ.Ε. 2014 30 Απρίλιος 2015 18
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 Δ.Ε. 2014 30 Απρίλιος 2015 18
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 11 Δ.Ε. 2014 30 Απρίλιος 2015 16
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 10 Δ.Ε. 2014 30 Απρίλιος 2015 16
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 Δ.Ε. 2014 30 Απρίλιος 2015 19
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 Δ.Ε. 2014 30 Απρίλιος 2015 20
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 Δ.Ε. 2014 30 Απρίλιος 2015 21
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 Δ.Ε. 2014 30 Απρίλιος 2015 20
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4 Δ.Ε. 2015 23 Απρίλιος 2015 26
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 Δ.Ε. 2015 23 Απρίλιος 2015 22
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 Δ.Ε. 2015 23 Απρίλιος 2015 22
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 Δ.Ε. 2015 23 Απρίλιος 2015 26