ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Ε.

Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης Εμφανίσεις
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Ε. 2017 14 Νοέμβριος 2017 2
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Ε. 2017 10 Οκτώβριος 2017 178
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 13ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Ε. 2017 10 Οκτώβριος 2017 178
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Ε. 2017 10 Οκτώβριος 2017 157
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 11ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Ε. 2017 10 Ιούλιος 2017 149
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 10ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Ε. 2017 10 Ιούλιος 2017 221
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Ε. 2017 14 Ιούνιος 2017 98
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Ε. 2017 14 Ιούνιος 2017 138
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Ε. 2017 11 Μάιος 2017 23
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Ε. 2017 08 Μάιος 2017 19
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Ε. 2017 13 Απρίλιος 2017 51
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Ε. 2017 29 Μάρτιος 2017 28
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Ε. 2016 07 Μάρτιος 2017 41
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 26ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Ε. 2016 07 Μάρτιος 2017 120
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 25ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Ε. 2016 07 Μάρτιος 2017 96
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Ε. 2016 07 Μάρτιος 2017 35
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 22ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Ε. 2016 07 Μάρτιος 2017 30
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Ε. 2016 07 Μάρτιος 2017 29
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Ε. 2016 07 Μάρτιος 2017 29
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 19ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Ε. 2016 07 Μάρτιος 2017 30
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Ε. 2016 07 Μάρτιος 2017 30
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Ε. 2016 07 Μάρτιος 2017 33
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 16ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Ε. 2016 07 Μάρτιος 2017 27
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Ε. 2016 07 Μάρτιος 2017 26
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Ε. 2016 07 Μάρτιος 2017 24
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Ε. 2016 07 Μάρτιος 2017 149
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 11ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Ε. 2016 07 Μάρτιος 2017 24
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Ε. 2016 07 Μάρτιος 2017 30
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Ε. 2016 07 Μάρτιος 2017 26
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Ε. 2016 06 Μάρτιος 2017 26
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Ε. 2016 06 Μάρτιος 2017 35
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Ε. 2016 06 Μάρτιος 2017 27
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 26ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Ε. 2015 17 Μάρτιος 2016 40
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 25ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Ε. 2015 17 Μάρτιος 2016 26
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 24ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Ε. 2015 17 Μάρτιος 2016 23
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Ε. 2015 17 Μάρτιος 2016 24
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 22ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Ε. 2015 10 Δεκέμβριος 2015 123
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Ε. 2015 10 Δεκέμβριος 2015 34
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Ε. 2015 10 Δεκέμβριος 2015 73
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 19ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Ε. 2015 10 Δεκέμβριος 2015 71
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Ε 2015 10 Δεκέμβριος 2015 58
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Ε. 2015 10 Δεκέμβριος 2015 145
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 16ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Ε. 2015 10 Δεκέμβριος 2015 30
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Ε. 2015 24 Νοέμβριος 2015 34
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Ε. 2015 24 Νοέμβριος 2015 31
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 13ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Ε. 2015 24 Νοέμβριος 2015 52
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Ε. 2015 24 Νοέμβριος 2015 27
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 10ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Ε. 2015 24 Νοέμβριος 2015 164
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Ε. 2015 24 Νοέμβριος 2015 28
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Ε. 2015 24 Νοέμβριος 2015 47
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Ε. 21 Ιούλιος 2015 23
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Ε. 2015 21 Ιούλιος 2015 23
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 Δ.Ε. 2014 30 Απρίλιος 2015 22
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 26 Δ.Ε. 2014 30 Απρίλιος 2015 23
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 25 Δ.Ε. 2014 30 Απρίλιος 2015 23
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 24 Δ.Ε. 2014 30 Απρίλιος 2015 181
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23 Δ.Ε. 2014 30 Απρίλιος 2015 24
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20 Δ.Ε. 2014 30 Απρίλιος 2015 72
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 19 Δ.Ε. 2014 30 Απρίλιος 2015 48
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18 Δ.Ε. 2014 30 Απρίλιος 2015 23
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17 Δ.Ε. 2014 30 Απρίλιος 2015 128
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 16 Δ.Ε. 2014 30 Απρίλιος 2015 22
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 Δ.Ε. 2014 30 Απρίλιος 2015 70
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 Δ.Ε. 2014 30 Απρίλιος 2015 28
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 13 Δ.Ε. 2014 30 Απρίλιος 2015 36
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 Δ.Ε. 2014 30 Απρίλιος 2015 21
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 11 Δ.Ε. 2014 30 Απρίλιος 2015 93
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 10 Δ.Ε. 2014 30 Απρίλιος 2015 31
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 Δ.Ε. 2014 30 Απρίλιος 2015 82
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 Δ.Ε. 2014 30 Απρίλιος 2015 37
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 Δ.Ε. 2014 30 Απρίλιος 2015 100
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 Δ.Ε. 2014 30 Απρίλιος 2015 23
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4 Δ.Ε. 2015 23 Απρίλιος 2015 57
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 Δ.Ε. 2015 23 Απρίλιος 2015 88
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 Δ.Ε. 2015 23 Απρίλιος 2015 26
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 Δ.Ε. 2015 23 Απρίλιος 2015 30